ƒ

AFILADO DO COITELO + PORTOS

New

11,57 €

Recollemos a navalla na túa casa e enviámola afiada e lista para usar.

Os gastos de transporte deste servizo inclúen a recollida e entrega no seu domicilio.

Non afiamos produtos chineses nin produtos con aceiro de mala calidade

SERVIZO A DOMICILIO PARA RECOLLIDA E ENTREGA

AFILADO DO COITELO + PORTOS

Recollemos a navalla na túa casa e enviámoschela afiada e lista para usar.

Os custos de transporte deste servizo inclúen a recollida e a entrega na túa casa.

Non afiamos produtos chineses nin produtos con aceiro de mala calidade